Kristna MC-klubbar

För att visa på den stora kontrast som finns inom MC-kulturen är det dags att titta närmare på den stora motpolen till de kriminella MC-gängen, nämligen kristna MC-klubbar som åker för sin tro på Gud och Jesus. De ber böner innan avfärd och pratar gärna med folk runt om i landet för att informera om sin religiösa tro. Under sina träffar brukar de arrangera riktiga gudstjänster som riktar sig särskilt mot just MC-folk. Inte sällan anordnar de också så kallade Runs. Det är en typ av arrangemang där klubbens medlemmar beger sig till ett gemensamt mål.

Flera av medlemmarna i kristna MC-klubbar är verksamma som präster. För dem är det inget kontroversiellt att vistas i sällskap med så kallade “skinnknuttar”, trots att MC-kulturen kan ha ett något skamfilat rykte hos vanligt folk. Med sig på färden har de förstås sin bibel. Att vara ute bland vanligt folk på vägarna ger dem också ett utmärkt tillfälle att evangelisera. Dock brukar kristna MC-klubbar vara noga med att inte vara för påstridiga, men generellt sätt är de väldigt vänskapliga och trevliga mot dem som är öppna för en dialog.

Kristna MC-klubbar manifesterade i Stockholm

Under 2015 gjorde kristna MC-klubbar i Sverige en viktig manifestation mot våldet i Mellanöstern genom att gemensamt färdas från Stockholm till Södertälje. Den klubb som tog initiativet var Assyrian Riders. Bland annat uppmärksammades det svåra läget i Syrien och Irak. Ett annat syfte var att hedra minnet av folkmordet på kristna som genomfördes i det Osmanska Riket år 1915, för övrigt ett folkmord som nuvarande Turkiet fortfarande inte erkänt, trots att det hade gått 100 år när manifestationen genomfördes.

Kristna MC-klubbar från hela Sverige slöt upp och totalt var det över 30 klubbar som deltog i kortegen. Eftersom det var öppet för alla kristna fanns det katoliker, protestanter och ortodoxa som deltog. Målet med dagen var att uppmärksamma attacker på kristna, men också att kristna MC-klubbar skulle träffas och känna gemenskap tillsammans.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *